6 Step Jo Kata

13 Step Jo Kata

Morihiro Saito Sensei

1 to 5 Kumi Jo

Morihiro Saito Sensei

6 to 10 Kumi Jo